LEPOPÄIVÄ

1. Mikä viikonpäivä sapatti on?

"Seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti"
- 2. Moos. 20:10

"Jeesus huusi suurella äänellä --. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. -- Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. -- Mutta viikon ensimmäisenä päivänä -- he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta"
- Luuk. 23:46-24:2

VASTAUS: Sapatti on alkuperäisen raamatullisen viikon seitsemäs päivä (lauantai). Kun Jeesus kuoli ristillä pitkäperjantaina, oli sapatin valmistuspäivä. Hän nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä eli pääsiäissunnuntaina. Näin sapatti oli niiden välinen päivä eli lauantai. Heprean lisäksi lukuisissa kielissä lauantai on sapatti. Lisäksi heprean kielen "7. päivä" voitaisiin suomentaa "lauantai". Maanantaista tuli Suomessa viikon ensimmäinen päivä vasta vuonna 1973. Silloin otettiin käyttöön kansainvälisen standarsoimisliitto ISO:n hyväksymät viikko ja viikkonumeroinnin uudet standardit. Siihen asti lauantai oli ollut myös suomalaisissa kalentereissa viikon seitsemäs päivä, sunnuntai ensimmäinen ja keskiviikko nimensä mukaisesti viikon keskimmäinen päivä.


2. Miksi Jumala asetti sapatin? 

A. Luomisen muistoksi
"Hän on säätänyt ihmeellisen tekojensa muiston"
- Ps. 111:4

"Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen"
- 2. Moos. 20:11

VASTAUS: Sapatti ilmaisee syyn, miksi Jumalaa on palvottava: Jumala on Luoja, ja ihmiset ovat hänen luomiaan. Jotta tämä totuus pysyisi ikuisesti ihmissuvun mielessä, Jumala asetti sapatin.

B. Lunastuksen symboliksi
"Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän"
- 5. Moos. 5:15

VASTAUS: Sapatti muistuttaa siitä, että Jumala on vapauttanut kansansa orjuudesta; ensin Israelin Egyptin orjuudesta ja myöhemmin kristityt synnin orjuudesta. Sapattia ei vietetä, jotta pelastuisimme, vaan koska olemme pelastettuja.

C. Pyhityksen merkiksi
"Sapattini minä annoin heille olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät"
- Hes. 20:12

VASTAUS: Sapatti on merkki, vakuutus siitä, että aivan kuin Jumala pyhitti seitsemännen päivän, hän pyhittää kansansakin. Sapatti suuntaa katseemme pelastukseen, joka meillä on Kristuksessa. Sapatin vietto on näkyvä osoitus levosta Herrassa.


3. Onko kymmentä käskyä muutettu ja sapattikäsky kumottu?

Jumala sanoi: "En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt"
- Ps. 89:34

Jeesus sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat"
- Matt. 5:17,18

VASTAUS: Ei. Jumala ei ole tehnyt käskyihin minkäänlaista muutosta. Ne ovat kokonaisuudessaan voimassa, kunnes "taivas ja maa katoavat" (Matt. 5:19; Jaak. 2:10; 2. Piet. 3:10).


4. Onko sapatti tarkoitettu vain juutalaisille?

"Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt"
- 1. Moos. 2:3

Jeesus sanoi: "Sapatti on asetettu ihmistä varten"
- Mark 2:27

Jumala sanoi: "Autuas se ihminen -- joka pitää sapatin eikä sitä riko. -- muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan -- jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani -- sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoshuoneeksi"
- Jes. 56:2-7

"Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi"
- Gal. 3:28

VASTAUS: Ei. Jumala siunasi ja pyhitti seitsemännen päivän lepopäiväksi, jotta ihmiset voisivat kokea arjen jälkeen lepoa ja yhteyttä Luojansa kanssa. Sapatti ei rajoitu mihinkään kansaan, vaan se on yleismaailmallinen ja kaikkia kansoja koskeva. Sapatin viettoon kutsuttiin pakanakansoja jo Vanhan testamentin aikana. Paavalin julistaman evankeliumin vaikutuksesta alkoivat muutkin kuin juutalaiset viettää sapattia eri paikkakunnilla (Ap. t. 13:42,44; 18:4).
HUOMAUTUS
: Raamatun mukaan ensimmäinen juutalainen oli Abraham. Jos ajattelee, että sapatti on tarkoitettu vain juutalaisille eli Abrahamin jälkeläisille, niin on loogista
päätellä sapatin olevan tarkoitettu myös kristityille, koska Paavali sanoi: "jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä" (Gal. 3:29).


5. Muutettiinko sapatti lauantailta sunnuntaille Jeesuksen kuoleman tai ylösnousemuksen yhteydessä?

Jeesus sanoi: "Rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina"
- Matt. 24:20

"Silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. Ja naiset -- katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan"
- Luuk. 23:54-56

"Ja kun sapatti oli ohi, ostivat -- hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä"
- Mark. 16:1

"Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista"
- Ap. t. 17:2

VASTAUS: Ei. Evankeliumeissa kerrotaan, että Jeesuksen seuraajat pyhittivät sapattia Vapahtajan ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen aikoina ja myöhemminkin. Kristus kehotti rukoilemaan, ettei edes pakomatka Jerusalemista (vuonna 70 jKr.) saisi häiritä sapatin viettämistä. Raamatussa ei ole yhtään kohtaa, jossa osoitettaisiin Jeesuksen tai apostolien muuttaneen sapatin toiseksi päiväksi.


 6. Mitä Raamattu kertoo sapatin viettämisen tulevaisuudesta?

"Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen"
- 2. Moos. 20:11

"Mitä sinä, Herra, siunaat, se on oleva siunattu iäti"
- 1. Aikak. 17:27

"Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jonka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra. -- Joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra"
- Jes. 66:22,23

VASTAUS: Raamatun mukaan sapatti pysyy ikuisesti voimassa ja sitä tullaan viettämään myös Jumalan valtakunnassa.


7. Mikä on oikea vaikutin sapatin pyhittämisessä?

Jumala sanoi: "Pyhittäkää sapatti, niin kuin minä käskin teidän isienne tehdä"
- Jer. 17:22

"Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat"
- 1. Joh. 5:3

VASTAUS: Rakkaus. Jumala käskee meitä pyhittämään seitsemännen päivän. Armosta pelastettuina kristittyinä osoitamme rakkautemme Jumalaa kohtaan olemalla kuuliaisia hänen käskyilleen (Jaak. 2:10,11; 1. Joh. 5:2,3; Ilm. 14:12).

Sivu päivitetty 26.01.2012.

Adventtikirkon lähdekirjasto - http://kirjasto.adventist.fi/kysymyksia-lepopaivasta

Kitkantie 37, Kuusamo